Første solo i 2015!

13772_787399267996586_1480725672059791755_nMarius Angell ble førstemann ut i 2015. Fantastisk vær med 20 knop vind fra øst la forholdene til rette for solosjekk. Hovedinstruktør har vært Marcus Egenberg. Gul drikke nytes med største selvfølge.

Klubben gratulerer!

Dugnad – Kan du stille opp?

Vi trenger folk som kan stille til dugnad på vegne av flyklubben i forbindelse med en utdanningsmesse. Her har du mulighet til å gjøre en innsats som sikrer oss gode inntekter. Kan du avse litt tid for klubben?

Torsdag 5. februar kl 0900-1500 og fredag 6. februar kl 0930-1400 er det behov for 1 person per dag under selve messegjennomføringen.

Gi beskjed snarest til admin@bofly.org om du har anledning til å stille. Takk!

Årets Navigatør 2014

Til klubbens aviatører. De som ønsker å delta i konkurransen “Årets Navigatør 2014” må sende inn liste over besøkte flyplasser med datoer til admin@bofly.org innen 20. februar. Statutter for konkurransen finner du her.

Diplom, heder og pokal utdeles på årsmøtet fredag 27. februar.

Finn fram loggboka, tell opp og lag liste!