OBSERVASJONS-REGISTRERINGSSYSTEM (ORS)

Dersom du har opplevd, observert eller fått kunnskap om en luftfartshendelse, har du mulighet til å rapportere om hendelsen i NLFs observasjonsregistreringssystem (ORS). Du kan også rapportere om observasjoner eller tips som andre kan ha sikkerhetsmessig læring av. Ved å bruke NLF ORS vil du også oppfylle plikten du har til å rapportere etter rapporteringsforordningen, men merk at du inntil videre må fylle ut NF-2007 dersom observasjonen gjelder en rapporteringspliktig hendelse.

Rapporteringssystem får du tilgang til på denne lenken: https://app.nlf.no

Du logger inn med ditt brukernavn og passord fra Min Idrett.

Her kan du lese utfyllende informasjon om rapporteringen på NLF sine sider:

http://nlf.no/regelverksartikkel/slik-rapporterer-du-om-en-observasjon