ID-kort

ID-kortFerdsel inne på airside på Bodø lufthavn krever ID-kort fra Avinor. Hvis du er nytt medlem i flyklubben er du derfor nødt til å skaffe deg dette når du skal begynne å fly. Under har vi forsøkt å beskrive anskaffelsesprosessen så utfyllende som mulig.

For å søke om lokalt ID-kort fra Avinor kreves det at du har godkjent bakgrunnssjekk fra Luftfartstilsynet. Denne bakgrunnssjekken krever en uttømmende politiattest.

Du kan sende inn søknad for alle tre samtidig, men selve ID-kortet kan ikke utstedes før alt er behandlet og godkjent. Det kan lønne seg å bestille politiattest så fort du vet at du må ha bakgrunnssjekk.

1 – Politiattest

Søknadsskjema for uttømmende politiattest (UPA) finner du på Politiets nettsider. Dette kan nå sendes inn elektronisk, og er gjort på noen minutter. Velg kategori Luftfart, og formål Luftfartstilsynets bakgrunnssjekk. Du trenger ikke å skrive noe i kommentarfeltet (selv om det står beskrevet et sted på nettsiden), da Politiet automatisk sender én kopi til Luftfartstilsynet og én til deg. Behandlingstiden er 2-4 uker.

2 – Bakgrunnssjekk

Fra og med 14. oktober 2015 kan alle som har et norsk fødselsnummer (11 siffer) søke om bakgrunnssjekk hos Luftfartstilsynet elektronisk. Søknadsprosessen innebærer at du må logge inn ved hjelp av ID-porten (MinID, BankID, Buypass eller Commfides) som er en sikker innlogging til offentlige tjenester.

Gå til Luftfartstilsynets nettsider for å lese mer og søke om bakgrunnssjekk elektronisk. Gebyr på kr 410,- betales på forhånd med kreditt- eller debetkort direkte i den elektroniske søknadsportalen.

3 – Lokalt ID-kort

Søknadsskjema for lokalt ID-kort til Bodø lufthavn finner du på Avinors nettsider. Også her skal arbeidsgiver og oppdragsgiver være Bodø Flyklubb, og stilling Pilot. Når søknaden er godkjent av klubbens ID-kortansvarlig kan du ta kontakt med ID-kontoret på Bodø lufthavn for å melde deg opp til nødvendige kurs.

Du trenger typisk kursene “Flyplassikkerhet” og “Bli-kjent-runde” (hvis du skal ha kjøretillatelse).


Innkjøringsbevis

Innkjøringsbevis er et elektronisk ID-bevis for kjøretøy som skal ferdes på lufthavnens flyside og/eller sikkerhetsbegrensede uteområder.  Gyldig adgang verifiseres hos Securitas i bua ved siden av fuelanlegget innenfor porten. Kjør bort til bua og vent på at en vakt kommer ut. ID-beviset gjelder kun for kjøretøyet – sjåfør må være utstyrt med eget ID-kort.

Kjøretøyet som det søkes om innkjøringsbevis for må oppfylle vilkår for søknad om innkjøringsbevis. Ved henting av innkjøringsbevis med varighet over 30 dager må originalt vognkort forevises.

Gå til Avinors nettsider for å søke om innkjøringsbevis elektronisk.

PFLY-autorisasjon

Du kan som privatflyger søke om PFLY-autorisasjon ut 2019 via Avinors nettsider. Dette er en tillatelse til å ta av og lande på et utvalg av Avinors flyplasser utenfor åpningstid. Følg brukerveiledningen, og husk å legge ved et bilde som tilfredsstiller kravene som er bekrevet i søknaden. Trykk på det lilla spørsmålstegnet ved siden av bildeopplastingen for å se en oversikt over kravene som stilles. Vær også oppmerksom på at du ikke kan velge Bodø lufthavn som hovedlokasjon ettersom den ikke er en del av PFLY-ordningen.

PFLY-kortet er som regel klart til henting i Bodø en ukes tid etter at søknaden er sendt inn.


Spørsmål

Spørsmål om søknadsprosessen skal primært rettes til ID-kortansvarlig John Eivind Skogøyadmin@bofly.org

Kontaktinformasjon til ID-kontoret i Bodø, samt Luftfartstilsynets vandelskontroll:

ID-kontoret Bodø lufthavn
67 03 35 21
id.kontor.bodo@avinor.no
Åpent 13:30-14.30 (man-fre)

Luftfartstilsynet vandelskontoret
75 58 50 00
vandelskontroll@caa.no