Alle innlegg av Redaktør

Mørkeflygingskurs 2019

Bodø Flyklubb sjekker interessen for å kjøre et VFR natt teorikurs i løpet av vinteren. Teorikurset er normalt 2 kurskvelder, og avsluttes med en prøve. Det må være et minimum av deltakere for å gjennomføre kurs. Flyprogrammet består totalt av 5 timer mørkeflyging, og 5 timer instrumentflyging. Instrumentflygingen i PPL flyprogrammet er godkjent, så for de fleste vil det kun være snakk om 5 timer med mørkeflyging.

Meld interesse på epost til Kevin Henriksen (kevhe@online.no)/evt tlf 950 33 860

God jul og godt nytt flyår!

Bodø flyklubb ønsker sine medlemmer, samarbeidspartnere og alle andre en riktig  god jul og et godt nytt år! Måtte det nye året bringe med seg mye godt flyvær og flotte opplevelser i luften.

Det går nå mot lysere tider og lengre flydager, det er fortsatt noen dager igjen av året til å fylle på med flyplasser til «årets navigatørkonkurranse».

Teorikurs PPL-A & LAPL 2018

Vi kjører i gang med teorikurs til privatflysertifikat (PPL-A / LAPL) i høst! Drømmer du om å bli pilot eller kjenner noen som gjør det?  Meld din interesse her og få oppdateringer ifm. kursstart: http://blipilot.bofly.org/ NB! Oppstartsmøtet er utsatt til 16.oktober 2018.  Sted: Idrettens Hus, Aspmyra Stadion. Nærmere info vil komme på vår facebook-side. Dersom du er interessert eller har spørsmål om teorikurset, ta gjerne kontakt med kursansvarlig, Wiggo Bjørnerud på epost eller telefon: Epost: teori@bofly.org Tlf:  905 15 934