Alle innlegg av Redaktør

Utsettelse av planlagt arbeid – nytt tidspunkt for gjennomføring

Det planlagte vedlikeholdet ved rullebanen i Bodø 10-12 august må av ulike årsaker  utsettes. Nye tidspunkt (lokale tider) for gjennomføring og stenging av Bodø lufthavn er:

Tirsdag 14. august kl. 2330 til Onsdag. 14 august0430.

Onsdag 15. august kl. 2330 til Torsdag. 14. august0530

Bodø lufthavn vil være helt stengt i periodene. Dette innebærer at luftambulansen og West atlantic ikke må planlegge operasjoner over Bodø lufthavn i tidsrommet. Luftforsvaret må benytte alternativ rullebane(bare mulig for Luftforsvaret). NOTAM vil bli sendt ut.

Stenging av rullebanen i Bodø

Avinor Bodø lufthavn skal gjennomføre reparasjoner av rullebanen på høyde med TWY C. Lufthavnen vil være stengt i periodene arbeidene skal foregå.

Arbeidene planlegges utført i periodene fra; (lokale tider).

Fredag 10.august ca. kl. 2330 til lørdag 11 august kl. 0600.- Siste planlagte flybevegelse fredag kveld er kl. 2310. Første planlagte flybevegelse lørdag er kl. 0640.

Lørdag 11.august ca. kl. 1930 til søndag 12 august kl. 0400. Siste planlagte flybevegelse lørdag kveld er kl. 1920. Første planlagte flybevegelse søndag er kl. 0440.

Landingskonkurranse August

Lørdag 04.august blir det landingskonkurranse. Oppmøte er i bua kl 14:30 for briefing og fordeling av oppgaver, før vi setter i gang med selve konkurransen.

Alle som har tenkt å delta bes melde seg på til admin@bofly.org innen torsdag 02.august  kl.14:00. Dette er for at Forsvaret må ha beskjed hvem som skal gjennom hovedvakta på flystasjon.

Vi trenger deltakere, dommere og tilskuere så bare bli med.

Statutter finner du her:
https://www.bofly.org/klubben/konkurranser/

Klubbkveld på Engeløy

Klubbkveld 27.juli blir med tur til Engeløy, der det blir grilling og sosialt samvær. Oppmøte kl.17:00 ved shelteret for avreise til Steigen. Vi fyller seter så langt det rekker og flyr evt. flere turer. Flytid/kostnader deles blant deltakerne.

For å holde kontroll på antall personer i forhold til plasser på flyene, evt. flere turer ber vi om at dere melder dere på til admin@bofly.org

Innkalling til flyvask

Vi kaller inn til vask og polering av klubbflyene tirsdag 24.07, oppmøte kl. 17:00 i shelteret. Vaskingen blir utenfor Widerøe like ved, polering i shelteret. Vi holder på til vi er ferdige. Klubben stiller med nødvendig utstyr. 

For å ha kontroll på antall deltakere så ber vi om tilbakemelding på hvem som kommer til admin@bofly.org