Innkalling til ekstraordinært årsmøte i Bodø flyklubb

Styret i Bodø flyklubb kaller inn til ekstraordinært årsmøte søndag 31. mars kl 17:00 på Idrettens hus (Aspmyra Stadion, Fridthjof Nansens vei 5).

Dette gjelder behandling av revidert regnskap for 2018. Saksdokumentene ligger under filarkiv og årsmøte 2019.

Under følger saklisten for ekstraordinært årsmøte:
Sak 1: Godkjenne de stemmeberettigete
Sak 2: Godkjenne innkallingen
Sak 3: Godkjenne saklisten
Sak 4: Godkjenne forretningsorden
Sak 5: Velge dirigent
Sak 6: Velge referent
Sak 7: Velge to medlemmer til å underskrive protokollen
Sak 8: Behandle idrettslagets regnskap i revidert stand

Vel møtt!

Bodø Flyklubb
admin@bofly.org

Planlagt droneflyging i Saltstraumen

Fra 27. februar til 7. mars skal naturredaksjonen i NRK filme i Saltstraumen, og vil dermed operere med drone, en DJI Inspire 2. Området de vil fly i er innenfor kontrollsonen, ved rapporteringspunkt Saltstraumen.

Flygingen vil finne sted i områdene markert på kartet under.  

Maks flyhøyde som er interessant er 120 meter over bakken, altså 400 fot AGL. 

Dronepilot vil lytte til CTR på frekvens 118,1 etter trafikk, og vil vike for annen lufttrafikk. Tårnet vil også ha dialog med de som opererer dronen. 

PKS 2019

Som i fjor, så gjennomfører vi også i år Periodisk Klubb Standardisering (PKS). Dette vil være obligatorisk for aktive klubbmedlemmer som ønsker å benytte klubbens fly. I år vil dette bestå av to deler.
Del 1: Som i fjor. Klasserom. (Styret, teknisk, operativt ++)
Del 2: Nettbasert. Luftfartstilsynet vil etterhvert komme med et Loss of Control nettbasert kurs. Dette tas av den enkelte. Det er litt usikkert når dette kurset er klart. 

Del 1 er planlagt på følgende datoer:
– 14 februar
– 13 mars
– 11 april
Sted: idrettens hus (Aspmyra stadion), kl 20.00-2200. 

Elever oppfordres til å delta. 

Det er fint hvis dere sier ifra om når dere skal delta. 

Kevin Henriksen 
kevhe@online.no

Viktig info!

Minner om betalingsfrist for medlemskap i Minidrett var 31.januar. Fra i dag av er tilgangen til MyWebLog sperret for de som ikke har betalt og fått registrert og synkronisert dette mellom Minidrett og MyWebLog – dette kan ta noen dager.

For øvrig kan det rapporteres at shelteret er måkt frem og at taksevei N5 er åpen. Det er mulig å komme seg ut og fly!

Lansering av «Oppfriskningskurs Security»

Mandag 28.januar lanserte Avinor et «Oppfriskningskurs Security» for de som har vært ute av tjeneste i mer enn 6 måneder. Det betyr at dersom man ikke har jobbet på et halvt år, vil det være obligatorisk å gjennomføre dette elektroniske kurset. «Oppfriskningskurs Security» vil bli tilgjengelig for alle på Mitt ID-kort, og vil ta ca. 10 minutter å gjennomføre.

Bakgrunn
Flyplassikkerhetskurset har en gyldighet på 5 år, men hvis du har hatt et opphold i tjenesten på mer enn 6 måneder, kreves det en oppfriskning av denne kompetansen. Dette er et myndighetskrav pålagt via Nasjonalt sikkerhetsprogram for sivil luftfart (NASP) kap. 11.4.3.

Gjennomføring

·         Oppfriskningskurs gjennomføres av den ansatte på Mitt ID-kort

·         Dersom ID-kortet er sperret på grunn av inaktivitet, må kortbestiller sende en e-post til ID-kontoret eller lokal ID-kortansvarlig for å bekrefte tjenstlig behov

Kravet om oppfriskningskurs gjelder ID-kort med tilgang til Security og/eller Airside. Det gjelder ikke for landsidekort.

Oppfriskningskurset vil være tilgjengelig på norsk og engelsk.