Flyskolen

For å bli privatflyger (PPL-sertifikat) må du gjennom et teorikurs og et flykurs. Teorikurset kan gjøres via en flyklubb, f.eks. Bodø flyklubb, en kommersiell flyskole eller som brevkurs hos Luftfartsskolen eller Privatfly.no. Teorikurset i regi av Bodø flyklubb kostet i 2015 kr. 10.500 inkl. utstyr og bøker. Flytimene koster ca kr. 72.000 inkl. fly- og instruktørutgifter. Inkludert andre utgifter til bl.a. Luftfartstilsynet har du «lappen» for rundt 95.000 kr. Dette forutsetter at du gjennomfører på normert tid.

Se kostnadsberegning under:

 ANTSTKPRISKOSTNAD
Totalt94700
Legesjekk førstegangsundersøkelse klasse 2, privatflyger1500
Innmelding Bodø Flyklubb & NLF (ca beløp)2500
Teorikurs m/bøker Bodø flyklubb10500
Flyleie 2015 (minimum kostnad)45120054000
Instruktørhonorar 2015 (ca beløp)9020018000
Diverse utstyr (f.eks. knebrett, loggbok, rapporthefte)500
Teorieksamen 20152600
Oppflygning gebyr3400
Oppflygning leie av fly1700

Med forbehold om feil. Dette er bare et omtrentlig overslag basert på minimumskrav til flytimer, faktisk totalsum må påregnes å bli høyere.

For å bli trafikkflyger (CPL-sertifikat) kan du fortsette herfra og gå videre til en kommersiell flyskole som utdanner resten av det som kreves for CPL. Noen velger også å gå rett på CPL-utdanning, men du må likevel gjennom samme type flyging på denne måten. En fordel med å ta PPL er at du da får en god forsmak på flygingen, og på den måten bedre er i stand til å avgjøre om du virkelig ønsker å satse på en karriere som trafikkflyger.

For mer informasjon, se undermenyene eller gå til www.bliflyger.no.

Flyinstruksjon foregår hele året men mest mellom mars og september pga værmessige faktorer. Elevene får tildelt en hovedinstruktør, men flyr også turer med andre instruktører innimellom. Instruktørene tar 200 kr/t for aktiv instruksjon i luft og på bakken.

Normalt tar det ca 2-3 timer instruksjon for hver leksjon. Mest i begynnelsen og minst i slutten. Den praktiske flygingen er lagt opp med 33 turer, hvorav 7 turer er soloflyging. Kravet fra luftfartstilsynet er 45 klokketimer flytid, men dette varierer med elevens progresjon. For kostnader ved lån av fly, se Priser.

«Perfekt» hyppighet på flygingen for best framgang og progresjon sies å være mellom 1 og 3 turer i uken, men her er svært stor forskjell fra elev til elev. At det kan ta uker, kanskje måneder mellom flygninger er helt normalt. Faktorer som bestemmer dette kan være jobb, skole, familie, økonomi, fritid, motivasjon og sikker mye mer.