Flyskolen

For å bli privatflyger (PPL-sertifikat) må du gjennom et teorikurs og et flykurs. Teorikurset kan gjøres via en flyklubb, f.eks. Bodø Flyklubb, en kommersiell flyskole eller som brevkurs hos Luftfartsskolen. Teorikurset i regi av Bodø Flyklubb kostet i 2013 10.000 kr inkl utstyr og bøker. Flytimene koster ca 72.000 kr inkl. fly- og instruktørutgifter. Inkludert andre utgifter til bl.a. Luftfartstilsynet har du «lappen» for rundt 95.000 kr. Dette forutsetter at du gjennomfører på «normert» tid.

Se kostnadsberegning under:

 ANTSTKPRISKOSTNAD
Totalt93500
Legesjekk førstegangsundersøkelse klasse 2, privatflyger1500
Innmelding Bodø Flyklubb (ca beløp)2000
Teorikurs m/bøker Luftfartsskolen eller Bodø Flyklubb10000
Flyleie 2011 (minimum kostnad)45120054000
Instruktørhonorar 20109020018000
Diverse utstyr (f.eks. knebrett, loggbok, rapporthefte)500
Teorieksamen 20142400
Oppflygning gebyr3400
Oppflygning leie av fly1700

Med forbehold om feil.

For å bli trafikkflyger (CPL-sertifikat) kan du fortsetter du herfra og går videre til en kommersiell flyskole som utdanner resten av det som kreves for CPL. Noen velger også å gå rett på CPL-utdanning, men du må likevel gjennom samme type flygning på denne måten. En fordel med PPL først er at du da får en god forsmak på flygingen, og på den måten bedre er i stand til å avgjøre om du virkelig vil bruke 400-600.000 kr ekstra for å få deg denne utdannelsen.

For mer informasjon, se undermenyene eller gå til www.nlf.no/bliflyger.

Flyinstruksjon foregår hele året men mest mellom mars og september pga værmessige faktorer. Elevene får tildelt en hovedinstruktør, men flyr også turer med andre instruktører innimellom. Instruktørene tar 200 kr/t for aktiv instruksjon i luft og på bakken.

Normalt tar det ca 2-3 timer instruksjon for hver leksjon. Mest i begynnelsen og minst i slutten. Den praktiske flygingen er lagt opp med 33 turer, hvorav 7 turer er soloflyging. Kravet fra luftfartstilsynet er 45 klokketimer flytid, men dette varierer med elevens progresjon. For kostnader for lån av fly, se Priser.

«Perfekt» hyppighet på flygingen for best framgang og progresjon sies å være mellom 1 og 3 turer i uken, men her er svært stor forskjell fra elev til elev. At det kan ta uker, kanskje måneder mellom flygninger er helt normalt. Faktorer som bestemmer dette kan være jobb, skole, familie, økonomi, fritid, motivasjon og sikker mye mer.