Alle innlegg av Redaktør

Betaling av medlemskap og myWebLog

NLF har fra 1. januar gått over til å benytte Norges idrettsforbund sin løsning for medlemsadministrasjon og registrering – Min idrett (www.minidrett.no). Det er tidligere orientert fra NLF og fra klubben om hvordan hver enkelt må håndtere medlemskap og betaling av dette. (http://www.bofly.org/nytt-medlemssystem-fra-2018/)

NLF, idrettsforbundet og myWebLog jobber med å få på plass en ny integrasjon mellom myWebLog og medlemsregisteret som sikrer automatisk synkronisering. Dette er ikke klart ennå. I mellomtiden kjøres det en manuell oppdatering av medlemsdatabasen noen ganger hver uke. Dette medfører at det kan gå noen dager fra du registrerer betaling i Min idrett til det er registrert i myWebLog slik at du får tilgang til bookingsystemet. Vi oppfordrer alle til å betale medlemskap snarest i Min idrett. Betalingsfrist for medlemskap for 2018 var 31. januar.

Innkalling til årsmøte i Bodø flyklubb

Til medlemmene i Bodø flyklubb

Styret innkaller herved til årsmøte i Bodø flyklubb.

Årsmøtet avholdes fredag den 2. mars kl. 19 på Idrettens hus (Aspmyra Stadion, Fridthjof Nansens vei 5 ).

Saker som et medlem ønsker tatt opp på årsmøtet, må sendes styret senest 16. februar til admin@bofly.org.

Fullstendig sakliste med alle saksdokumenter vil bli gjort tilgjengelig for medlemmene senest én uke før årsmøtet på myWebLog under Verktøy/Filarkiv.

For å ha stemmerett må medlemmet ha fylt 15 år, vært medlem av idrettslaget i minst én måned, og ha betalt kontingenten. Medlemmer under 15 år har møte- og forslagsrett. For mer informasjon om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett mv., se idrettslagets lov § 5 til § 8.

Velkommen til årsmøte!
Med vennlig hilsen

Bodø Flyklubb
admin@bofly.org