Årets navigatør 2015

Til klubbens aviatører. De som ønsker å delta i konkurransen «Årets Navigatør 2015» må sende inn liste over besøkte flyplasser med datoer til admin@bofly.org innen 19. februar. Statutter for konkurransen finner du her.

Diplom, heder og pokal utdeles på årsmøtet fredag 26. februar.

Finn fram loggboka, tell opp og lag liste!

Invitasjon til Ungdomssamling i konkurranseflyging på Elverum

I forbindelse med NM i presisjonsflyging på Starmoen ved Elverum 4. juni vil det bli arrangert en ungdomssamling for motorflygere der fokus vil være på konkurranseflyging (ANR/presisjons-/rallyflyging). Denne samlingen er rettet spesielt mot dem som ønsker å satse videre for å kunne hevde seg i konkurranser nasjonalt og internasjonalt.

Ungdomssamlingen vil omhandle teoretisk og praktisk undervisning av kompetente folk med god erfaring innenfor presisjons- og rallyflyging. Dette vil være en utmerket mulighet for ungdommene til å utvikle sine konkurranseferdigheter innen sporten.

Samlingen starter torsdag 2.juni og avsluttes med deltagelse i NM lørdag 4.juni (søndag er reservedag). Både torsdag og fredag blir det teoretisk gjennomgang før vi starter praktisk trening (flyging) på landinger og navigasjon.

Hva samlingen vil inneholde:
– Teoretisk del om presisjonsflyging; utregning, planlegging, preparering av kart, osv.
– Praktisk flyging (navigasjon og landinger) med erfaren konkurransepilot.
– Debrief etter flyturen, observasjoner og gjennomgang av utskrift fra GPS-logger.
– Sosialt samvær

Hva er inkludert:
Samlingen i seg selv er kostnadsfri for den enkelte ungdom, dvs. kost/losji (overnatting i dobbeltrom på seilflysenteret), samt teori og praktisk treningsflyging med erfaren pilot er inkludert. Ekstra flyging utenom programmet må dekkes av deltageren selv.

NM
Lørdag 4.juni vil det bli avholdt NM i presisjonsflyging på Starmoen og deltagelse her blir en del av samlingen. Dette vil gi ungdommene svært god trening og konkurranse-erfaring. Det er for første gang satt opp kongepokal i NM i presisjonsflyging i år og vi håper på stor deltagelse både fraungdommer og de mer etablerte pilotene.

Vi vil også oppfordre den enkelte klubb å sponse flytid for sine medlemmer i NM slik Bergen Aero Klubb har gjort for sine medlemmer i en årrekke. Dette er en utmerket måte til å bidra til flytrygging ved økt aktivitet hos medlemmene, samt fokus på navigasjon og nøyaktige merkelandinger.

Info ungdommer
Vi ønsker at klubbene informerer sine medlemmer i aldersgruppen 17-25 år snarest om samlingen slik at de kan få sendt inn søknad om deltagelse. Personene må være innehaver av gyldig PPL-A.

Det er begrenset antall plasser så vær rask. Søknadene vil bli vurdert fortløpende.

Påmelding
Påmelding sendes til Kurt Norevik på e-post kurt@norevik.no (evt. Tlf. 98268520).

Klubbkveld Januar 2016

Vi minner om at det er klubbkveld førstkommende fredag 29. Januar fra kl 20.00. Denne gangen møtes vi i på Peppez Pizza i byen!

Kveldens hovedtema er diskusjon rundt mulighetene for å få realisert BAS 2016! Klubben har mottatt ny info rundt dette som vi vil dele med våre medlemmer.

Forøvrig skal Helge Sivertsen som er leder for flytjenesten SAR, snakke om året som har gått og de oppdrag som har vært.

Yngve Krogstad er pilot!

Yngve Krogstad bestod bestod sin skilltest Fredag 22. Januar, og fikk dermed æren av å være første ordinære elev til å fly opp i Bodø Flyklubb i 2016. Kontrollant var Jon Solvang.

Hovedinstruktør har vært Kevin Henriksen. Klubben og flyskolen gratulerer!

Godt nyttår!

Bodø flyklubb ønsker alle en god jul og et godt nyttår! Måtte det nye året bringe med seg mye godt flyvær og flotte opplevelser i luften.

Solen har nå snudd, og det vil i tiden framover sakte men sikkert blir mer dagslys å fly i for de av oss som ikke har natt-utsjekk. Her er to bilder fra John Eivind og Katrine Skogøy på rundtur i Lofoten/Ofoten-området i dag. Frister det med en romjulstur? Det er ingen grunn til å sitte på gjerdet, gå inn på myWebLog og book fly i dag!

PS: Husk at nytt år betyr ny innbetaling av selvassuranse før årets første flyvning!