Innkjøringsbevis bil!

Til klubbens medlemmer: Det ligger 65 uavhentede innkjøringsbevis på Avinor servicesenter i Bodø. Hvis ikke eierne tar kontakt i løpet av mars må de søke elektronisk siden dette blir flyttet til OSL 5 april.

Årsmøte fredag 24. februar kl. 19

Årsmøtet avholdes den 24. februar kl19 på Idrettens hus (Aspmyra Stadion, Fridthjof Nansens vei 5). Saksdokumenter ligger tilgjengelig på myWebLog under filarkiv.

Etter årsmøtet forflytter vi oss til Peppes og klubben spanderer pizza på deltakerne.

Årsmøte i Saltdal flyklubb avholdes kl 18-19 i forkant av Bodø flyklubb sitt årsmøte. Nye medlemmer som ønsker å støtte opp under Rognan flyplass ønskes velkommen.