Innkalling til flyvask

Vi kaller inn til vask og polering av klubbflyene tirsdag 24.07, oppmøte kl. 17:00 i shelteret. Vaskingen blir utenfor Widerøe like ved, polering i shelteret. Vi holder på til vi er ferdige. Klubben stiller med nødvendig utstyr. 

For å ha kontroll på antall deltakere så ber vi om tilbakemelding på hvem som kommer til admin@bofly.org

Oppsamlingsheat PKS

Da det fremdeles er en del som ikke har gjennomført Periodisk Klubb Standardisering (PKS), så sjekker vi muligheten for å gjennomføre et oppsamlingsheat før de fleste tar sommerferie.
Dersom det er nok deltakere så gjennomfører vi dette førstkommende TORSDAG 21 JUNI kl 2000-2230. Det minnes om at dette er obligatorisk for medlemmer som ønsker å benytte klubbes fly.

Vennligst gi tilbakemelding på epost (kevhe@online.no) eller tlf 95033860 så snart som mulig dersom dere ønsker å delta.

Elever oppfordres til å delta.

Mvh

Kevin Henriksen
kevhe@online.no